Disclaimer

23 Nov, 2020 admin No Comments

Zrzeczenie się

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności („Zastrzeżenie”) określa ogólne wytyczne, ujawnienia i warunki korzystania z witryny https://couponlook.org witryna internetowa („Witryna” lub „Usługa”) oraz wszelkie powiązane z nią produkty i usługi (łącznie „Usługi”). Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest prawnie wiążącą umową między Tobą („Użytkownikiem”, „Tobą” lub „Twoim”) a operatorem Witryny („Operator”, „my”, „nas” lub „nasz”). Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszego Zastrzeżenia. Jeśli zawierasz niniejsze Zastrzeżenie w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszym Zastrzeżeniem, w którym to przypadku terminy „Użytkownik”, „Ty” lub „Twój” będą odnosić się do do takiego podmiotu. Jeśli nie masz takiego uprawnienia, lub jeśli nie zgadzasz się z warunkami niniejszego Zastrzeżenia, nie możesz akceptować tego Zastrzeżenia i nie możesz uzyskiwać dostępu i korzystać z Witryny i Usług. Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsze Zastrzeżenie jest umową między Tobą a Operatorem, nawet jeśli jest elektroniczne i nie jest fizycznie podpisane przez Ciebie, i reguluje korzystanie z Witryny i Usług.

Reprezentacja

Wszelkie poglądy lub opinie przedstawione w Serwisie mają charakter osobisty i należą wyłącznie do Operatora i nie reprezentują poglądów osób, instytucji lub organizacji, z którymi właściciel może lub nie może być związany zawodowo lub osobiście, chyba że zostało to wyraźnie określone. Żadne poglądy ani opinie nie mają na celu zniesławienia żadnej religii, grupy etnicznej, klubu, organizacji, firmy ani osoby.

Treść i posty

Nie możesz modyfikować, drukować ani kopiować żadnej części Witryny i Usług. Włączenie jakiejkolwiek części Witryny i Usług do innej pracy, czy to w formie drukowanej, elektronicznej lub w innej formie, lub włączenie jakiejkolwiek części Witryny i Usług do innego zasobu poprzez osadzanie, umieszczanie w ramkach lub w inny sposób bez wyraźnej zgody Operatora jest zabronione.

Możesz przesyłać nowe treści i komentować istniejące treści w Serwisie. Nie możesz podszywać się pod inną osobę za pośrednictwem Witryny i Usług. Nie możesz publikować treści zniesławiających, oszukańczych, obscenicznych, zawierających groźby, naruszających prawa do prywatności innej osoby lub w inny sposób niezgodnych z prawem. Nie możesz publikować treści, które naruszają prawa własności intelektualnej innych osób lub podmiotów. Zabrania się publikowania treści zawierających wirusy komputerowe lub inny kod mający na celu zakłócenie, uszkodzenie lub ograniczenie działania oprogramowania lub sprzętu komputerowego.

Odszkodowanie i gwarancje

Operator nie gwarantuje dokładności, rzetelności i kompletności informacji i treści rozpowszechnianych za pośrednictwem Witryny i Usług, do których prowadzą łącza, pobieranych lub udostępnianych za ich pośrednictwem.

Zmiany i poprawki

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Zastrzeżenia lub jego warunków odnoszących się do Witryny i Usług w dowolnym momencie, ze skutkiem od momentu opublikowania zaktualizowanej wersji tego Zastrzeżenia w Witrynie. Kiedy to zrobimy, wyślemy Ci wiadomość e-mail z powiadomieniem. Dalsze korzystanie z Witryny i Usług po takich zmianach oznacza zgodę na takie zmiany.

Akceptacja tego zastrzeżenia

Potwierdzasz, że przeczytałeś to Zastrzeżenie i zgadzasz się na wszystkie jego warunki. Uzyskując dostęp do Witryny i Usług oraz korzystając z nich, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszego Zastrzeżenia. Jeśli nie zgadzasz się na przestrzeganie warunków niniejszego Zastrzeżenia, nie jesteś upoważniony do dostępu do Witryny i Usług ani korzystania z nich.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego zastrzeżenia, skontaktuj się z nami.

Comments closed.